Afsluttende sammendrag af sager

The timeliness of the Commission's handling of a state aid complaint (Tilført den: 24-04-2014 10:01)
Annual salary review of EU delegations' local staff (Tilført den: 03-04-2014 10:01)
Alle sammendrager…
Har du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettetLissabon-traktaten

Forslag til henstilling

Hvis Ombudsmanden i forbindelse med undersøgelsen mener, at der er begået fejl eller forsømmelser i en sag, skal han informere den pågældende institution eller det pågældende organ og om nødvendigt udfærdige et forslag til henstilling. Den pågældende institution eller det pågældende organ skal sende Ombudsmanden en detaljeret udtalelse om udkastet til henstilling inden tre måneder. Forslagene til henstilling er normalt tilgængelige på engelsk foruden det sprog, klagen er affattet på.

Forslag til henstilling fra 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes