Návrhy doporučení

Pokud veřejný ochránce práv v průběhu šetření zjistí, že v případu došlo k nesprávnému úřednímu postupu, informuje dotčenou instituci nebo orgán, a pokud je to vhodné, předloží návrh doporučení. Od dotčené instituce nebo orgánu se do tří měsíců požaduje zaslání podrobného stanoviska k návrhu doporučení veřejnému ochránci práv. Návrhy doporučení jsou obvykle k dispozici v angličtině a v jazyce stížnosti.

Návrhy doporučení z 2014