Shrnutí uzavřených případů

Annual salary review of EU delegations' local staff (Přidáno dne: 3.4.2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Přidáno dne: 3.4.2014 10:01)
Všechna shrhutí
Máte otázky týkající se EU?Vaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb onlineLisabonská smlouva

Návrhy doporučení

Pokud veřejný ochránce práv v průběhu šetření zjistí, že v případu došlo k nesprávnému úřednímu postupu, informuje dotčenou instituci nebo orgán, a pokud je to vhodné, předloží návrh doporučení. Od dotčené instituce nebo orgánu se do tří měsíců požaduje zaslání podrobného stanoviska k návrhu doporučení veřejnému ochránci práv. Návrhy doporučení jsou obvykle k dispozici v angličtině a v jazyce stížnosti.

Návrhy doporučení z 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes