Pytania na temat Europy?Twoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznychTraktat lizboński

Życiorysy


Jacob SödermanJacob Söderman (1995 - 2003)P. Nikiforos DiamandourosP. Nikiforos Diamandouros (2003 - 2013)Oath of office before the Court of Justice by the incoming European Ombudsman, Ms Emily O'Reilly Emily O’Reilly (2013 - 2014)

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.hr.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Emily O’Reilly

Oath of office before the Court of Justice by the incoming European Ombudsman, Ms Emily O'Reilly

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2013 - 2014)

 • Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii - Krajowy Komisarz Irlandii ds. Informacji (2003-2013)
  Mianowana przez prezydent Irlandii w 2003 r., w 2009 r. mianowana na kolejną sześcioletnią kadencję.
 • W obu przypadkach uzyskała jednogłośne poparcie Parlamentu Irlandii. Jej uczciwość i bezstronność są bardzo wysoko cenione we wszystkich kręgach politycznych.
 • Uznana niezależność, wysoka reputacja i proaktywna kadencja wpłynęły bezpośrednio na główne reformy w najważniejszych obszarach administracji publicznej, w tym na utworzenie nowej Parlamentarnej Komisji Nadzoru nad Służbami Publicznymi, dalekosiężne i nowoczesne ustawodawstwo w zakresie wolności informacji oraz bardzo silne i skuteczne zaangażowanie we współpracę z Parlamentem Irlandii.
 • Rozpowszechniane szeroko przemówienia publiczne i wystąpienia w mediach na temat najważniejszych obszarów irlandzkiego życia politycznego, społecznego i kulturalnego są dowodem na zdecydowane zaangażowanie na rzecz kontaktów z obywatelami i strategicznej komunikacji.
 • Aktywny i poważany członek światowych i europejskich sieci rzeczników praw obywatelskich i komisarzy ds. informacji, w latach 2007-2009 pełniła jako pierwszy obywatel Irlandii funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Brytyjskich i Irlandzkich Rzeczników Praw Obywatelskich.
 • Dzięki międzynarodowej reputacji udziela eksperckich opinii i porad w kwestiach związanych z działalnością rzecznika praw obywatelskich i przejrzystością na całym świecie, w tym w Republice Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i w Europie.
 • W czasie jej kadencji rozszerzono rolę rzecznika praw obywatelskich na ochronę osób niepełnosprawnych.
 • W 2007 r. mianowana pierwszym Komisarzem ds. Informacji Środowiskowych, podejmowała prawnie wiążące decyzje dotyczące udostępniania danych, od których przysługiwało prawo apelacji przed sądem.

   

Jej ważną rolę krajowego nadzorcy irlandzkiej administracji publicznej potwierdza członkostwo w następujących irlandzkich komisjach publicznych: ds. standardów w urzędach publicznych, nominacji w służbie publicznej, okręgów wyborczych i referendów.

Poprzez udział w pracach Komisji ds. Referendów była zaangażowana w opracowanie i realizację obiektywnych publicznych kampanii informacyjnych dotyczących Traktatu z LizbonyTraktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.

Jako były polityczny wydawca, nadawca i autor zyskała w trakcie swojej kariery znaczne uznanie krajowe i międzynarodowe, m.in. stypendium Uniwersytetu Harvarda 1988 r., oraz otrzymała liczne nagrody krajowe.

Napisała trzy książki o polityce i mediach w Irlandii, pozytywnie przyjęte przez krytyków, a obecnie jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Nieman Foundation for Journalism na Uniwersytecie Harvarda.

Ukończyła University College w Dublinie na kierunku Języki Europejskie i Literatura Europejska (1979) oraz studia podyplomowe w dziedzinie edukacji w Trinity College w Dublinie (1980).

W 2008 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa National University w Irlandii w dziedzinie prawa za działalność na rzecz promowania praw człowieka w trakcie pracy jako dziennikarz i rzecznik praw obywatelskich.

Robocza znajomość języka francuskiego, irlandzkiego i hiszpańskiego.

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes