Samenvattingen van afgesloten zaken

The timeliness of the Commission's handling of a state aid complaint (Toegevoegd op: 24-apr-2014 10:01)
Annual salary review of EU delegations' local staff (Toegevoegd op: 3-apr-2014 10:01)
Alle samenvattingen...
Vragen over Europa?Uw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdienstenVerdrag van Lissabon

beschikbare talen : 

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de EU. Iedere burger of ingezetene van de EU en elk bedrijf en elke vereniging in een lidstaat kan een klacht indienen bij de Ombudsman. De Ombudsman biedt een snelle, flexibele en kostenloze manier om problemen met de Europese administratie op te lossen. Voor meer informatie: www.ombudsman.europa.eu

Voor vragen van de pers: Mw Gundi Gadesmann, Plaatsvervangend Hoofd van Communicatie, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes