• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen

Samenvattingen van afgesloten zaken

 Europese Ombudsvrouw start openbare raadpleging over de transparantie van de onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) Vragen over Europa?Uw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdienstenVerdrag van Lissabon

beschikbare talen :