Samenvattingen van afgesloten zaken

Annual salary review of EU delegations' local staff (Toegevoegd op: 3-apr-2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Toegevoegd op: 3-apr-2014 10:01)
Alle samenvattingen...
Vragen over Europa?Uw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdienstenVerdrag van Lissabon

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer bij de instellingen en organen van de Europese Unie.

U kunt een klacht indienen bij de Europese Ombudsman indien u onderdaan bent van een lidstaat van de Unie of als u in een lidstaat woonachtig bent. Ook bedrijven, verenigingen of andere organen die hun statutaire zetel in de Unie hebben, kunnen een klacht indienen bij de Ombudsman.

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes