• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni

Sommarji tal-għeluq ta` każijiet

 L-Ombudsman Ewropew tniedi konsultazzjoni pubblika dwar it-trasparenza tan-negozjati tas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) Mistoqsijiet dwar l-UE?L-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonaliIt-Trattat ta’ Liżbona

Lingwi disponibbli :