• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju

Lietu noslēguma kopsavilkumi

 Eiropas ombuds paziņo par sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) sarunu pārredzamību Jautājumi par Eiropu?Tava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistēLisabonas līgums

Pieejamās valodas  :