• Inge ett klagomål
 • Begäran om information
Frågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget

Nationella ombudsmän

 • be
 • bg
 • cz
 • dk
 • de
 • ee
 • ie
 • gr
 • es
 • fr
 • hr
 • it
 • cy
 • lv
 • lt
 • lu
 • hu
 • mt
 • nl
 • at
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
 • fi
 • se
 • uk
 • no

beBelgien

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel
Tfn: +32 2 289 27 27
Fax: +32 2 289 27 28
Webbplats: http://www.federalombudsman.be

bgBulgarien

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia
Tfn: +359 2 81 06 955
Fax: +359 2 81 06 963
Webbplats: http://www.ombudsman.bg

czTjeckien

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno
Tfn: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 772
Webbplats: http://www.ochrance.cz

dkDanmark

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K
Tfn: +45 33 13 25 12
Fax: +45 33 13 07 17
Webbplats: http://www.ombudsmanden.dk

deTyskland

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin
Tfn: +49 30 227 35257
Fax: +49 30 227 36053
Webbplats: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a02/index.jsp

eeEstland

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn
Tfn: +372 693 8400
Fax: +372 693 8401
Webbplats: http://www.oiguskantsler.ee

ieIrland

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
IE-Dublin 2
Tfn: +353 1 678 5222
Fax: +353 1 661 0570
Webbplats: http://www.ombudsman.gov.ie

grGrekland

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens
Tfn: +30 213 1306 600
Fax: +30 213 1306 800
Webbplats: http://www.synigoros.gr

esSpanien

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y
Calle Zurbano, 42
ES-28010 Madrid
Tfn: +34 91 432 79 00
Fax: +34 91 308 11 58
Webbplats: http://www.defensordelpueblo.es

frFrankrike

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris
Tfn: +33 1 53 29 22 00
Fax: +33 1 53 29 22 45
Webbplats: http://www.defenseurdesdroits.fr

hrKroatien

Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
HR-10000 Zagreb
Tfn: +385 1 4851 855
Fax: +385 1 6431 628
Webbplats: http://www.ombudsman.hr

itItalien

Italien har ännu varken en nationell ombudsman eller ett nationellt utskott för framställningar. Man har emellertid ett omfattande nätverk av regionala ombudsmän. Den regionala ombudsmannen för Toscana är ordförande för den nationella samordningsgruppen för regionala ombudsmän i Italien. Samordningsgruppen administreras av talmanskonferensen för den regionala parlamentariska församlingen i Rom.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41
IT-00193 Roma
Tfn: +39 06 3600 3673
Fax: +39 06 3600 4775
Webbplats: http://www.difesacivicaitalia.it/

cyCypern

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Diagorou 2
CY-1097 Nicosia
Tfn: +357 22 405500
Fax: +357 22 672881
Webbplats: http://www.ombudsman.gov.cy

lvLettland

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga
Tfn: +371 67686768
Fax: +371 67244074
Webbplats: http://www.tiesibsargs.lv

ltLitauen

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius
Tfn: +370 5 266 51 05
Fax: +370 5 266 51 38
Webbplats: http://www.lrski.lt

luLuxemburg

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg
Tfn: +352 26 27 01 01
Fax: +352 26 27 01 02
Webbplats: http://www.ombudsman.lu

huUngern

Alapvető Jogok Biztosa
Nádor u. 22
HU-1051 Budapest
Tfn: +36 1 475 7100
Fax: +36 1 269 1615
Webbplats: http://www.ajbh.hu

mtMalta

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07
Tfn: +356 21 24 79 44
Fax: +356 21 24 79 24
Webbplats: http://www.ombudsman.org.mt

nlNederländerna

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag
Tfn: +31 70 356 35 63
Fax: +31 70 360 75 72
Webbplats: http://www.nationaleombudsman.nl

atÖsterrike

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien
Tfn: +43 (1) 515 05-0
Fax: +43 (1) 515 05-150
Webbplats: http://www.volksanwaltschaft.gv.at

plPolen

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa
Tfn: +48 22 551 77 00
Fax: +48 22 827 64 53
Webbplats: http://www.rpo.gov.pl

ptPortugal

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa
Tfn: +351 213 926 600
Fax: +351 213 961 243
Webbplats: http://www.provedor-jus.pt

roRumänien

Avocatul Poporului
Eugeniu Carada 3
Sector 3
RO-71204 Bucuresti
Tfn: +40 21 312 71 34
Fax: +40 21 312 49 21
Webbplats: http://www.avp.ro

siSlovenien

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana
Tfn: +386 1 475 00 50
Fax: +386 1 475 00 40
Webbplats: http://www.varuh-rs.si

skSlovakien

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tfn: +421 2 323 63 705
Fax: +421 2 323 63 703
Webbplats: http://www.vop.gov.sk

fiFinland

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki
Tfn: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268
Webbplats: http://www.oikeusasiamies.fi

fiFinland

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto
Tfn: +358 9 16001
Fax: +358 9 160 23975
Webbplats: http://www.oikeuskansleri.fi

seSverige

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm
Tfn: +46 8 786 40 00
Fax: +46 8 21 65 58
Webbplats: http://www.jo.se

ukFörenade kungariket

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
UK-London SW1P 4QP
Tfn: +44 345 015 4033
Fax: +44 300 061 4000
Webbplats: http://www.ombudsman.org.uk

ukFörenade kungariket

Northern Ireland Ombudsman
33 Wellington Place
UK-Belfast BT1 6HN
Tfn: +44 28 9023 3821
Fax: +44 28 9023 4912
Webbplats: http://www.ni-ombudsman.org.uk

noNorge

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo
Tfn: +47 22 82 85 00
Fax: +47 22 82 85 11
Webbplats: http://www.sivilombudsmannen.no