• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
Questions about Europe?Your Europe - The portal to on-line European and national public servicesTreaty of Lisbon

Nacrti preporuka

Ako Ombudsman tijekom istrage otkrije da je bilo nepravilnog rada uprave u slučaju, on će obavijestiti predmetnu instituciju ili tijelo te, gdje je prikladno, napraviti nacrt preporuke. Predmetna institucija ili tijelo mora Ombudsmanu poslati detaljno očitovanje o nacrtu preporuke u roku od tri mjeseca. Nacrti preporuka obično su dostupni na engleskom jeziku i na jeziku pritužbe.

Nacrti preporuka iz 2015