Mojím cielom je podporovat inštitúcie EÚ, aby sa stali efektívnejšie, transparentnejšie a zodpovednejšie, a to prostredníctvom strategického zvyšovania viditelnosti a vplyvu cinnosti európskeho ombudsmana.

Emily O'Reilly, 30. júna 2014

Nástenka

Celá nástenka
Kto sme

Emily O'Reilly sa ujala funkcie európskej ombudsmanky 1. októbra 2013.

Je bývalou národnou ombudsmankou Írska a írskou komisárkou pre informácie (2003 – 2013) a ocenenou politickou redaktorkou, hlásatelkou a autorkou.

Viac informácií...

V inštitúcii pracujú vysoko kvalifikovaní zamestnanci ovládajúci viaceré jazyky.

Znamená to, že vašu stažnost môžeme riešit vo vašom jazyku ako jednom z 24 jazykov EÚ, v ktorých pracujeme. Zaväzujeme sa k tomu, že naše služby budeme v plnej miere sprístupnovat ludom s postihnutím.

Viac informácií...
Čo robíme

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Sťažnosť Európskemu ombudsmanovi môžu posielať občania členských štátov Únie a jednotlivci s trvalým pobytom v členskom štáte. Môžu to urobiť aj podniky, združenia a iné orgány so sídlom v Únii.

Viac informácií...
Ako to robíme

Chcete sa o našej práci dozvediet viac?

Pozrite si toto video!

Podať sťažnosťŽiadosť o informácie

Čo je nové?

 • Pondelok, 2015, marec 2
  • Tlačová správa -
   Ombudsman calls on EU institutions to adopt whistleblowing rules
  • Korešpondencia -
   Comments of the Court of Auditors on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Comments of the European Economic and Social Committee on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Comments of the Council of the European Union on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Comments of the European Data Protection Supervisor on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Comments of the European Parliament on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Commentaires de la Cour de Justice de l'Union européenne relatifs à l'enquête de propre initiative OI/1/2014/PMC de la Médiatrice européenne concernant les lanceurs d'alertes
  • Korešpondencia -
   Comments of the European Commission on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Comments of the European External Action Service on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Comments of the Committee of the Regions on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Decision of the European Ombudsman on internal rules concerning disclosure in the public interest ('whistleblowing')
  • Korešpondencia -
   Overview of the remarks received in the context of the Ombudsman's invitation to comment on the draft internal rules on whistleblowing - OI/1/2014/PMC
  • Rozhodnutie -
   Decision of the European Ombudsman closing her own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing
  • Zhrnutie prípadu -
   Only two EU institutions have adopted the required rules on whistleblowing
  • Korešpondencia -
   Letter from the Ombudsman to the European Parliament LIBE Committee in relation to case 1148/2013/TN