Mojím cielom je podporovat inštitúcie EÚ, aby sa stali efektívnejšie, transparentnejšie a zodpovednejšie, a to prostredníctvom strategického zvyšovania viditelnosti a vplyvu cinnosti európskeho ombudsmana.

Emily O'Reilly, 30. júna 2014

Nástenka

Celá nástenka
Kto sme

Emily O'Reilly sa ujala funkcie európskej ombudsmanky 1. októbra 2013.

Je bývalou národnou ombudsmankou Írska a írskou komisárkou pre informácie (2003 – 2013) a ocenenou politickou redaktorkou, hlásatelkou a autorkou.

Viac informácií...

V inštitúcii pracujú vysoko kvalifikovaní zamestnanci ovládajúci viaceré jazyky.

Znamená to, že vašu stažnost môžeme riešit vo vašom jazyku ako jednom z 24 jazykov EÚ, v ktorých pracujeme. Zaväzujeme sa k tomu, že naše služby budeme v plnej miere sprístupnovat ludom s postihnutím.

Viac informácií...
Čo robíme

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Sťažnosť Európskemu ombudsmanovi môžu posielať občania členských štátov Únie a jednotlivci s trvalým pobytom v členskom štáte. Môžu to urobiť aj podniky, združenia a iné orgány so sídlom v Únii.

Viac informácií...
Ako to robíme

Chcete sa o našej práci dozvediet viac?

Pozrite si toto video!

Podať sťažnosťŽiadosť o informácie

Čo je nové?

 • Piatok, 2014, september 19
  • Korešpondencia -
   Európska ombudsmanka začína verejnú konzultáciu v súvislosti s transparentnosťou rokovaní v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP)
  • Prejav -
   Keynote Address - Democracy Promotion and Ombudsman - Plenary Session II, IOI Europe Conference
 • Štvrtok, 2014, september 18
 • Streda, 2014, september 17
  • Návšteva -
   Biography - Margrete Auken - MEP, shadow rapporteur, clinical trials regulation
  • Návšteva -
   Biography - Ben Goldacre - Physician, academic, and author of "Bad Pharma"
  • Návšteva -
   Biography - Frédéric Simon - publisher and editor, EurActiv
  • Návšteva -
   Biography - Richard Bergström - Director General of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  • Návšteva -
   Biography - Guido Rasi - Executive Director of the European Medicines Agency
  • Rozhodnutie -
   Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1092/2012/OV against the European Parliament
  • Otvorený prípad -
   Eligibility of costs in EU funded project