Mojím cieľom je podporovať inštitúcie EÚ, aby sa stali efektívnejšími, transparentnejšími a zodpovednejšími, a to prostredníctvom strategického zvyšovania viditeľnosti a vplyvu činnosti európskeho ombudsmana.

Emily O'Reilly, 30. júna 2014

Nástenka

Celá nástenka
Kto sme

Emily O'Reilly sa ujala funkcie európskej ombudsmanky 1. októbra 2013.

Je bývalou národnou ombudsmankou Írska a írskou komisárkou pre informácie (2003 – 2013) a ocenenou politickou redaktorkou, hlásatelkou a autorkou.

Viac informácií...

V inštitúcii pracujú vysoko kvalifikovaní zamestnanci ovládajúci viaceré jazyky.

Znamená to, že vašu stažnost môžeme riešit vo vašom jazyku ako jednom z 24 jazykov EÚ, v ktorých pracujeme. Zaväzujeme sa k tomu, že naše služby budeme v plnej miere sprístupnovat ludom s postihnutím.

Viac informácií...
Čo robíme

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Sťažnosť Európskemu ombudsmanovi môžu posielať občania členských štátov Únie a jednotlivci s trvalým pobytom v členskom štáte. Môžu to urobiť aj podniky, združenia a iné orgány so sídlom v Únii.

Viac informácií...
Ako to robíme

Chcete sa o našej práci dozvediet viac?

Pozrite si toto video!

Podať sťažnosťŽiadosť o informácie

Čo je nové?

 • Utorok, 2015, máj 26
  • Prejav -
   Address to the Women's Competition Network on "The Emerging Role of the European Ombudsman in Competition Cases"
  • Multimedia -
   Complaints transferred to the other institutions and bodies; Complaints advised to contact other institutions and bodies by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Citizens helped by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Number of complaints inside the mandate of the European Ombudsman 2003-2014
  • Multimedia -
   Number of complaints outside the mandate of the European Ombudsman 2003-2014
  • Multimedia -
   Source of complaints in inquiries closed by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   National origin of complaints registered and inquiries opened by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Inquiries conducted by the European Ombudsman in 2014 concerned the following institutions
  • Multimedia -
   Subject matter of inquiries closed by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Action taken by the European Ombudsman on complaints received in 2014
  • Multimedia -
   Results of inquiries closed by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Inquiries where maladministration was found by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Evolution in the number of inquiries by the European Ombudsman
  • Multimedia -
   Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2014
  • Multimedia -
   Compliance with the European Ombudsman's proposals in 2013