• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
Küsimusi ELi kohta?Teie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaalLissaboni leping

Aastaaruanded

2015

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2015
Aastaaruanne 2015
teisipäev, 3. Mai 2016. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni