• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
Küsimusi ELi kohta?Teie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaalLissaboni leping

Aastaaruanded

2013

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Hea haldus tegelikkuses: Euroopa Ombudsmani otsused aastal 2013
Hea haldus tegelikkuses: Euroopa Ombudsmani otsused aastal 2013
teisipäev, 23. September 2014. a
Emily O'Reilly