• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet

Juhtumite lõppkokkuvõtted

 Euroopa Ombudsman algatab Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimiste läbipaistvuse üle avaliku konsultatsiooni Küsimusi ELi kohta?Teie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaalLissaboni leping

Aastaaruanded

2013

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.hr.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aasta aruanne 2013
Aasta aruanne 2013
teisipäev, 23. September 2014. a
Emily O'Reilly
Good administration in practice: The European Ombudsman’s decisions in 2013
Good administration in practice: The European Ombudsman’s decisions in 2013
teisipäev, 23. September 2014. a
Emily O'Reilly