• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών

Περιλήψεις αποφάσεων των υποθέσεων

 Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ξεκινάει δημόσια διαβούλευση με θέμα τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (TTIP) Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ;η Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσηςΣυνθήκη της Λισαβόνας

Διαθέσιμες γλώσσες  :