Sammanfattningar av avslutade ärenden

Annual salary review of EU delegations' local staff (Tillagt den: 2014-apr-03 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Tillagt den: 2014-apr-03 10:01)
Alla sammanfattningar…
Frågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget

Beslut

Beslut efter undersökning av Europeiska ombudsmannen finns i denna avdelning för ärenden som avslutats efter den 1 juli 1998. Besluten finns normalt på engelska och på klagomålets språk.

Europeiska ombudsmannen ber institutionerna att rapportera om den uppföljning som de avser att göra av kritiska anmärkningar och ytterligare anmärkningar som framförts i hans beslut. Europeiska ombudsmannen utvärderar och formulerar en rapport över institutionernas uppföljning av hans anmärkningar. Denna rapport publiceras varje år och finns tillgänglig på följande webbplats.  

01/09/2008: O Europeiska ombudsmannen antar en ny beslutsstil.

Beslut från april 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes