• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije

Povzetki zaključenih preiskav

 Evropska varuhinja človekovih pravic začenja javno posvetovanje v zvezi s preglednostjo pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb Onko sinulla kysymyksiä EU:sta?Tvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitevLizbonska pogodba

Sklepi

Sklepi, ki jih evropski varuh človekovih pravic izda po preiskavi, so v tem razdelku navedeni za primere, končane po 1. juliju 1998. Sklepi so navadno v angleščini in v jeziku pritožbe.

Evropski varuh človekovih pravic zahteva od institucij, da mu poročajo o nadaljnjih ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti v zvezi s kritičnimi in dodatnimi pripombami v njegovih odločbah. Evropski varuh človekovih pravic preuči nadaljnje ukrepe institucij, ki so jih le-te sprejele po njegovih pripombah in o tem vsako leto objavi poročilo, ki je na voljo na tej spletni strani

01/09/2008: O Evropski varuh človekovih pravic sprejema novo obliko odločbe.

Sklepi iz oktober 2014