Zhrnutie uzavretých prípadov

Annual salary review of EU delegations' local staff (Pridané dňa: 3.4.2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Pridané dňa: 3.4.2014 10:01)
Všetky zhrnutia
Máte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátochLisabonská zmluva

Rozhodnutia

Rozhodnutia po vyšetrovaní Európskeho ombudsmana týkajúce sa prípadov uzatvorených od 1. júla 1998 sú k dispozícii v tejto časti. Rozhodnutia sú zvyčajne dostupné v angličtine a v jazyku sťažnosti.

Európsky ombudsman vyžaduje od inštitúcií správy o následných opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v nadväznosti na kritické poznámky a ďalšie poznámky učinené v jeho rozhodnutiach. Európsky ombudsman vyhodnocuje a vypracováva správu o následných opatreniach inštitúcií nadväzujúcich na jeho poznámky, ktorá je zverejňovaná každý rok a je dostupná na jeho webovej stránke

01/09/2008: O Európsky ombudsman zavádza nový štýl rozhodnutia.

Rozhodnutia z apríl 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes