Achoimrí ar chásanna dúnta

The timeliness of the Commission's handling of a state aid complaint (Curtha ar an: 2014 Aib 24 10:01)
Annual salary review of EU delegations' local staff (Curtha ar an: 2014 Aib 3 10:01)
Gach achoimre…
Ceisteanna agat faoin Eoraip?Your Europe - The portal to on-line European and national public servicesConradh Liospóin

Cinntí

Bíonn cinntí a dhéantar ar fhiosrúcháin leis an Ombudsman Eorpach ar fáil sa Mhír seo ar chásanna ar cuireadh deireadh leo ó 1 Iúil 1998. Bíonn cinntí ar fáil go hiondúil as Béarla agus as an teanga ina ndéantar an gearán.

Éilíonn an tOmbudsman Eorpach ar na hinstitiúidí tuarascáil a dhéanamh ar an obair leantach a bhfuil sé ar intinn acu a dhéanamh ar na ráitis chriticiúil agus ráitis bhreise eisithe ina chinntí. Déanann an tOmbudsman Eorpach tuarascáil ar an obair leantach déanta ag na hinstitiúidí ar a chuid ráitis agus foilsítear an tuarascáil sin gach bliain ar an suíomh seo a leanas

01/09/2008: Stíl nua ag an Ombudsman Eorpach le cinntí a dhéanamh.

Cinntí ó Aibreán 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes