Afsluttende sammendrag af sager

Annual salary review of EU delegations' local staff (Tilført den: 03-04-2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Tilført den: 03-04-2014 10:01)
Alle sammendrager…
Har du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettetLissabon-traktaten

Afgørelser

Afgørelser, som Den Europæiske Ombudsmand træffer efter en undersøgelse, findes i dette afsnit om sager, der er afsluttet efter 1. juli 1998. Afgørelserne er normalt tilgængelige på engelsk foruden det sprog, klagen er affattet på.

Den Europæiske Ombudsmand anmoder institutionerne om at informere ham om deres opfølgning på kritiske og yderligere bemærkninger som han har fremsat i sine afgørelser. Den Europæiske Ombudsmand evaluerer institutionernes opfølgning på hans bemærkninger og forfatter en beretning herom. Beretningen offentliggøres årligt, og er available on this website.

01/09/2008: Den Europæiske Ombudsmand indfører en ny beslutningsform.

Afgørelser fra april 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes