Shrnutí uzavřených případů

Annual salary review of EU delegations' local staff (Přidáno dne: 3.4.2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Přidáno dne: 3.4.2014 10:01)
Všechna shrhutí
Máte otázky týkající se EU?Vaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb onlineLisabonská smlouva

Rozhodnutí

Rozhodnutí následující po šetření evropského veřejného ochránce práv jsou k dispozici v této části u případů uzavřených od 1. července 1998. Rozhodnutí jsou obvykle k dispozici v angličtině a v jazyce stížnosti.

Evropský veřejný ochránce práv vyžaduje od orgánů zprávy o následných opatřeních, která zamýšlejí přijmout v návaznosti na kritické poznámky a další poznámky učiněné v jeho rozhodnutích. Evropský veřejný ochránce práv vyhodnocuje a vypracovává zprávu o následných opatřeních orgánů navazujících na jeho poznámky, která je zveřejňována každý rok a je dostupná na jeho webové stránce.

01/09/2008: Evropský veřejný ochránce práv přijímá nový styl rozhodnutí.

Rozhodnutí z duben 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes