• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger

Afsluttende sammendrag af sager

 Den Europæiske Ombudsmand indleder en offentlig høring om gennemsigtighed i forhandlingerne i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)) Har du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettetLissabon-traktaten

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden.