Afsluttende sammendrag af sager

The timeliness of the Commission's handling of a state aid complaint (Tilført den: 24-04-2014 10:01)
Annual salary review of EU delegations' local staff (Tilført den: 03-04-2014 10:01)
Alle sammendrager…
Har du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettetLissabon-traktaten

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden.

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes