Резюмета относно приключване на случаите

Annual salary review of EU delegations' local staff (Публикувано на: 2014-4-3 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Публикувано на: 2014-4-3 10:01)
Всички резюмета...
Въпроси относно Европа?Вашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услугиДоговор от Лисабон

Европейският омбудсман извършва проверки по жалби, подадени по повод лошо управление в институциите и органите на Европейския съюз.

Ако сте гражданин на държава-членка на Съюза или пребивавате в държава-членка, може да подадете жалба до Европейския омбудсман. Фирми, асоциации или други организации с адрес на регистрация в Съюза също могат да подадат жалба до Омбудсмана.

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes